Castratie - Sterilisatie

17-11-2023

Is castratie een oplossing voor het slechte gedrag van je hond? 

Castratie is één van de meest uitgevoerde operaties bij de dierenarts.

Hoewel in gangbare taal de term castratie voor een reu gebruikt wordt en sterilisatie voor een teef, zijn beiden in werkelijkheid heel verschillende ingrepen.

Bij castratie worden de testikels van de reu en de eierstokken van de teef weggenomen. Ook bij een teef wordt er dus over castratie gesproken. Bij sterilisatie worden de testikels en eierstokken doorgeknipt, maar niet weggenomen. Deze operatie wordt niet zoveel meer uitgevoerd. Castratie komt het meeste voor. Helaas wordt castratie nog vaak om foute redenen uitgevoerd, met alle daaraan verbonden gevolgen. Daarover later meer.

Het nut van hormonen bij een intacte reu of teef

Fysieke ontwikkeling: Geslachtshormonen hebben een invloed op de groei en ontwikkeling van botten en spieren. Ze spelen een rol bij de botontwikkeling en het behoud van de botdichtheid. Wanneer deze hormonen te vroeg worden stopgezet door castratie, kan dit invloed hebben op de botstructuur en de botgezondheid. Bij grote hondenrassen kan het dus belangrijk zijn om te wachten met castratie tot de hond volledig is uitgegroeid tot een volwassen exemplaar.

Hormonale ontwikkeling: Geslachtshormonen spelen een rol bij de ontwikkeling van de groei van een hond. 

Gedragsproblemen: Vroegtijdige castratie kan invloed hebben op het gedrag van een hond. Daar waar de meeste hondeneigenaars castratie overwegen om het foute gedrag van hun hond aan te pakken, kan dat net het tegenovergestelde effect hebben. Immers, door het wegvallen van testosteron, kan een reu veel onzekerder worden. Dit uit zich dan mogelijk in uitvalgedrag om zichzelf te beschermen voor datgene waar hij angstig voor is. Teven die het moeten stellen zonder oestrogeen, hebben kans op het ontwikkelen van agressie, dominant en territoriaal gedrag.

Gezondheidsproblemen: Hormonen zoals oestrogeen (teven) en testosteron (reuen) kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van bepaalde weefsels en organen. Het behoud van deze hormonen kan op lange termijn positieve effecten hebben op de gezondheid van de hond. Daarnaast hebben deze hormonen ook invloed op de structuur van de vacht en op de stofwisseling.

Conclusie

Bovenstaande maakt duidelijk dat zorgvuldig moet overwogen worden of castratie de juiste keuze is.

Een hond die uit onzekerheid uitvalt naar andere honden zal niet gebaat zijn met castratie. Integendeel, er is een grote kans dat hij nog onzekerder wordt en nog meer uitvalgedrag zal vertonen. Een teef kan nog agressiever worden wanneer ze al agressief gedrag vertoonde voor de castratie.

Enkel hormonale problemen kunnen met castratie merkelijk verbeteren. Zo bijvoorbeeld zal een intacte reu die zich agressief opstelt tegenover andere intacte reuen mogelijks baat hebben bij een castratie wanneer hij dit gedrag vertoont omwille van een dekkingsdrang. Een reu die telkens een week van de kaart is wanneer er een loopse teef in de omgeving is, wegloopt of niet meer wil eten, zal zijn rust vermoedelijk terugvinden na castratie. Een teef die complicaties doormaakt bij een schijnzwangerschap, kan omwille van haar welzijn worden gecastreerd. Ook omwille van een verhoogde kans op baarmoederontsteking en bepaalde vormen van kanker, kan castratie overwogen worden.

Bovendien is het van absoluut belang om de hond niet te vroeg te castreren. Een hond in de pubertijd heeft zijn hormonen broodnodig om gezond en sterk te kunnen worden. De optimale timing kan variëren afhankelijk van het ras, de grootte en de individuele gezondheid van de hond. Raadpleeg hiervoor zeker je dierenarts.

Chemische castratie

Twijfel je of castratie de juiste keuze is voor je hond, of is het tijdelijk in de pubertijd aangewezen omwille van medische redenen, kan je opteren voor chemische castratie. Met medicatie kan de permanente castratie worden nagebootst voor een kortere periode van een aantal maanden. Ook hierover kan je dierenarts je informeren.