Tarieven

PUPPYLESSEN   in Vosselaar of aan huis (*)

INDIVIDUELE LES

(*)

        45 min

€30

        10-beurtenkaart (9+1 gratis)

€270

GROEPSLES (volgens inplanning)

(*)

        10-lessenreeks

€135

PUBERLESSEN  in Vosselaar of aan huis (*)

INDIVIDUELE LES

(*)

        45 min

€30

        10-beurtenkaart (9+1 gratis)

€270

GROEPSLES (volgens inplanning)

(*)

        10-lessenreeks

€135

GEDRAGSTHERAPIE  aan huis (*)

OPSTART

Inbegrepen:

- Gedragsonderzoek, bestaande uit 

      > een uitgebreide vragenlijst

      > een uitgebreid vraaggesprek

      > observatie van de hond aan huis

      > onderzoek van bijkomend filmmateriaal, observatielijsten,...

- Diagnose stellen

- Opstellen behandelplan 

- Adviesgesprek:  

       > toelichting diagnose, prognose

       > schriftelijke handvaten relevant aan de problematiek

       > concrete adviezen om het gedrag op KORTE termijn te managen

       > behandelplan om het gedrag op LANGE termijn te veranderen

- Gepersonaliseerde praktijktraining: 3 trainingen van telkens één uur

- Begeleiding via Whatsapp, email, telefoon gedurende de looptijd van het traject

€250

PER EXTRA PRAKTIJKTRAINING (1u) (TE BOEKEN NAAR WENS) 

€40

VERZORGING  aan huis (*)

Per begonnen uur:

              Wandelen, eten geven, medicatie geven, spelen

€15

Tweede hond in het gezin

-20%


(*) €0,50/km vanaf 10 km van Eindepoel, Vosselaar